Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur behoorlijken slaap te hebben, pas over een uur moeten opstaan.

• E 1 s a :

Ik heb haast niet geslapen.

T i n e :

Hé ... (kijkt haar aan.) God, kind, je hebt gehuild ! Wat is er ?... Om Henri ? Wees toch niet zoo flauw, dat is de heele bengel niet waard. Ik heb het al zoo lang gedacht, dat hij een gewetenlooze flirt was; ik heb nooit geweten wat jij aan hem vond; en toen ik hem gisteren-avond zich zoo zag aanstellen, met dat schaap van een ... hoe heet ze ook weer ...

E 1 s a :

't Is niet om Henri, en dat is ook geen bengei en geen gewetenlooze flirt en die heeft zich in 't geheel niet aangesteld, hoor ! Hij mag doen wat hij wil; we zijn nog niet geëngageerd, dat is cnze schuld niet, en hij moet dus den schijn nog wat bewaren, en je hoeft geen kwaad van hem te spreken ; ik houd heel veel van hem. Neen, 't is om heel wat anders.

T in e:

(lachend.) Ook al goed, Henri is een engel, al zou hij mijn engel niet wezen, met zijn rooie snor. Waarom huil je dan ?

E 1 s a :

Zijn snor is niet rood, cn hij hoeft jouw engel ook niet te wezen. Zijn snor is hoogblond, of nog meer

Sluiten