Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevr. Welma:

Of met elkaar ?

Elsa, Tine:

0 neen, mama, volstrekt niets.

Mevr. Welma:

Toch mag Tine alleen naar de partij en jij wilt nooit meer uitgaan, nooit ? Is het misschien uit met dien mijnheer van de posterijen'? Nu, om je de waarheid te zeggen, hij heeft me nooit erg aangestaan ; ik ben blij dat het uit is voordat het begonnen was, en zonder dat wij eraan te pas gekomen zijn, je voogd en ik. Ik vond hem nogal een nare jongen.

Elsa:

Maar 'tis in 'tgeheel niet uit! En 't is geen nare jongen, mama! In 't geheel niet. Ik zal nooit van een ander houden, en ik houd dol van hem, en al hebt u nog zooveel tegen hem, en Oom ook, en de heele wereld, ik zie niet van hem af. En als ik hem niet hebben mag, loop ik met hem weg !

Mevr. Welma:

Nu nu, zoover is het nog niet. Yoor wat voor een booze moeder houd je me toch! Oom moet nog naar hem informeeren, maar als de informatiën goed zijn, en jelui belooft, wat geduld te hebben, is er geen reden om hem af te wijzen.

Sluiten