Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k was juist zoo gelukkig. Toen jij boven kwam, vroeg je wat me scheelde, 'k Zei dat ik hoofdpijn had van de warmte. Niet lief dat ik je voorjokte, wel ? Maar 't was me niet mogelijk er met iemand over te spreken ; als je het geraden had, ja dan

Marie.

Als ik het geraden had, dan had ik niets gezegd, 'k zou je zeker alleen maar eens hartelijk gezoend hebben. Maar 'k was toen nog zoo'n kind, achttien jaar, dat is heelemaal niets, wat weet je dan eigenlijk nog van zulke dingen af? 'k Merkte wel, dat Henri van Inkers je aardig vond, maar....

A n n i e (haastig).

Dat heb je dus ook gemerkt? 't Was dus niet heelemaal verbeelding van mij omdat ik het zoo zielsgraag wilde ? Zie je daar ben ik nu altijd zoo bang voor geweest. Ik zei tegen mezelf: Hij was wel erg lief voor je, liever dan voor de anderen, maar jij bent ook de beste vriendin van zijn zuster en dan, bepaald je gezegd, dat hij van^ je hield, dat heeft hij nooit, nooit.... Ik heb zoo'n moeite gedaan om hem te vergeten, Mies, maar :t is me niet gelukt.

Marie.

Maar je hebt hem na dien tijd heelemaal niet meer gezien, wel?

A n n i e.

Hij is toch buitenslands gegaan ! Eerst naar Parijs

Sluiten