Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde een trouw vriend en een goed metgezel zou wezen.

Hierover lachte Reinaart en zeide: „Als ge zeven tonnen wilt hebben, dan zult ge ze krijgen."

Deze woorden deden Bruin zooveel genoegen, dat hij zóó duchtig begon te lachen, dat hij eindelijk niet meer kon.

„Welnu," dacht de Vos. „Als mijn plan gelukt, •dan zult ge wel niet meer zoo lachen." En hij voegde er overluid bij: „Maar we mogen hier niet langer blijven. Yolg mij! Ik zal u voorgaan. Wij slaan dit kromme pad in. Ge zult nog vandaag zat worden, als het naar mijn zin zal gaan. Ge zult zooveel hebben, als ge maar kunt verdragen."

Reinaart meende van harde slagen; daarom was het, dat hij met hem meeging.

Sluiten