Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne tanden den strik doormidden, sprong weder door het gat en kwam op den weg, die naar des Konings hof voerde.

Eer hij aldaar aankwam, was de dag aangebroken en de zon opgegaan. In een deerlijken toestand vertoonde hij zich ten hove.

Toen de Koning zag, dat hij een oog had verloren, voer hij verschrikkelijk tegen den Yos uit, riep zijne raadslieden bijeen en vroeg, hoe hij zich nu het best op Reinaart zou wreken.

Nadat er allerlei beraadslagingen gehouden waren, zeide Grimbaard de Das, die Reinaarts broerszoon was: „Mijne heeren, ge hebt menigen raad gegeven. Maar al was mijn oom nog tweemaal zoo slecht, als waarvoor men hem uitmaakt, toch moet men hem in de gelegenheid stellen om zich te verdedigen. Men moet hem dus ten derden male vóór de vierschaar

Sluiten