Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schat verborgen hield. Ik sloeg te aller ure gade, zoowel op het open veld als in het bosch, waar mijn vader heentrok. Was het bij nacht, was het bij dag, ik lag altijd op de loer. Eindelijk zag ik, toen ik onder een boom zat, mijn vader uit een gat, dat tusschen de struiken verborgen was, kruipen. Eer hij er uitkwam, keek hij rond, of er ook iemand in

den omtrek was, en toen hij niemand zag, sloop hij er uit, stopte het gat met zand dicht en maakte het met den grond gelijk. Dat ik het zag, wist hij niet. Ook zag ik, dat hij, eer hij heenging, met zijn staart over de plaats streek, waar zijne pooten sporen hadden achtergelaten. Daardoor leerde ik een heelen boel meesterlijke listen kennen, waarvan ik vroeger nooit had gehoord. Nu ging mijn vader naar het dorp, waar hanen en vette kippen waren. Zoodra ik mij durfde verroeren, liep ik naar het gat toe. Ik wilde niet langer in onzekerheid ver-

Sluiten