Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam en een reiszak en een staf droeg, verwonderde zij zich niet weinig en vroeg: „Reinaart, hoe zijt ge aan het gevaar ontkomen?"

„Ik was," zeide hij, „aan het hof geroepen; maar de Koning liet mij gaan. Ik ben pelgrim geworden. Bruin en Isegrim zijn gijzelaars voor mij gebleven.

De Koning heeft Kuwaart aan mij meegegeven om met hem te doen, wat wij maar willen. De Koning verklaarde zelf, dat Kuwaart de eerste was, die mij bij hem heeft aangeklaagd. En bij de trouw, die ik u, beste Hermelijne, verschuldigd ben, verklaar ik u, dat aan Kuwaart een treurig lot te wachten staat. Ik beu te recht op hem vertoornd."

Toen Kuwaart dit hoorde, viel hij voor den Vos op de knieën en smeekte hem, dat hij zijn leven

6

Sluiten