Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XX.

Hoe Mevrouw Kuikenauw de Apin ten gunste van den Yos voor den Koning sprak, en over het verhaal, dat z\) deed.

Mevrouw Ruikenauw vond, dat dit gelach volstrekt niet te pas kwam. Het was voor Reinaart een gelukkig toeval, dat zij zich daar juist bevond; want zij wist haar woord wel te doen. Daarom trad zij te voorschijn, maakte eene diepe buiging en zeide: „Mijnheer de Koning, wees niet gramstorig, als ge recht moet spreken; want dat is beneden uwe waardigheid. Wat mij aangaat, ik denk, dat ik beter met de wetten bekend ben dan menig rechtsgeleerde. Iedereen weet wel, dat ik aan 's Pausen hof zeer gezien was. Mij werd dan ook altijd het eerst naar mijne meening gevraagd, als er over eenige zaak beslist moest worden.

„Een Latijnsch wijsgeer zegt, dat een heer over allen recht moet doen en de wet zonder partijdigheid

Sluiten