Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer terug zou keeren. De geschiedenis meldt ons, wat grooten angst hij uitstond en hoever hij op dat paard reed, eer hij te weten kwam, hoe men het kon doen terugkeeren, hoe men het kon laten dalen

en er mee opstijgen. Toen hij dit te weten kwam, was hij blijde, en dat kwam voornamelijk door de kracht van het hout.

„Van zulk hout was de lijst, waarin het spiegelglas gezet was, gemaakt. Deze was anderhalven voet breeder dan het spiegelglas zelf, en er stonden verscheidene zonderlinge geschiedenissen in allerlei

Sluiten