Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hem nu nog niet duidelijk is zal misschien later worden opgehelderd.

Deelen wij nog slechts mede, dat deze broeders en zusters ongehuwd waren, en dat ze allergezelligst met elkandei

overweg konden. ,

„Wel Piet, ben je niet erg koud?" Met deze bezorgde vraag begroette Lena den binnentredende.

„Koud, neen; maar een warm kop koffie zal me goed doen. En vertel me dan óok eens waarover jullie zoo'n schik hebt; als er wat te lachen is doe ik graag meê." , , „

„Dat is een geheim, waar je zoo gauw niet achter bent, verklaarde Karei, die van zijn courant opkeek. „Er is hier

heel wat aan de hand." „

„Dan dien ik, als de oudste, er toch in gekend te worden, zei Piet met spotachtigen ernst. .

„Blaas eerst eens op je gemak uit, mijn jongen; je zult wel warm wezen van dat gedraaf langs de straten; heb je misschien niet liever een glas ijskoud bier, mplaats van gloeiende koffie?" vroeg Willemien, die bij verkorting „Wil

werd genoemd, plagende.

Piet verzekerde, dat hij 't eerst met de koffie zou probeeren; lukte het daar niet meê, dan zou hij het verder gaarne met bier beproeven; en toen tot Karei: „Zeg Karei, ik heb een nieuw adres voor goede sigaren ontdekt.

.Zoo, zeker bij Hajenius."

Neen, dien behoefde ik niet te ontdekken. Maar probeer er eens een van, en zeg me hoe het merk je bevalt.

Karei bezag het hem aangeboden exemplaar met zeker wantrouwen. ^Het schijnt wel handwerk te zijn, de machine

is er vreemd aan gebleven." / . „

Dat kan; maar niet veroordeelen voor je gerookt nebt. ÜZeg jongens, als jullie nog aan de sigaren-studie gaa"> mogen wij zeker wel eerst naar bed. De nieuwe dag wordt al bijna ingeluid "

„Zeker meisjes," antwoordde Piet.

En de daad bij het woord voegende, nam Piet den huisbijbel van een tafeltje en sloeg dien open. Hij las een hoofdstuk voor, en daarna knielden de huisgenooten neer, om God te danken voor genoten zegeningen en Hem te vragen bewaring in den nacht. .

De meisjes gingen toen naar haar gemeenschappelijke slaapkamer, de broeders bleven nog wat genieten van hun sigaar. „Nu, hoe vindt je het merk?'' vroeg Piet na een poosje, „'t Lijkt wel een goede Amersfoort eerste klas. „Je taxeert ze niet hoog."

„Wat betaal je er voor?"

„Raad eens."

Sluiten