Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mijn onverhoorde min;

• Dankbre vreugd nam heel de ruimte

van mijn wreeden hartstocht in,

jWant hij heeft ook mij gezongen I...

•En mij ook! gelooft gij 't niet?

• Groetenis aan Oom van Lennep,

nogmaals dank voor 't geestig liedl «Morgen is mijn Dichter jarig,

neurie ik op eigen wijs,

•Wijn en Min zijn lang vergeten,

waar ik zulk een Oome prijs!" Zoo juicht hofnar Floor mij tegen,

met oen dwaas vertrokken mond, Lustig, met zijn zotskap bellend,

huppelt hij mijn cel in 't rond. «Morgen is mijn Dichter jarig,

zing hem toch een bljjden zang: »'k Zing Van Lennep ! 'k zing Van Lennep,

Lennep al mijn leven lang 1 •Steek je duimen in je vestzak,

trek een mond zoo scheef als ooit

• Breng hem dan een geestig liedje,

dat bij elk een lachje plooit.

»'k Zing Van Lennep, 'k zing Van Lennep,

en k vergeet èn Wijn èn Min: •Morgen, morgen is hij jarig,

kweel hem deuntjes, los van zin!" — •Maak dan ook voor mij een versje?"

smeekt op kinderlijken toon,

Aan de hand van Catherijne,

blonde Willem, Gulicks zoon.

• Morgen is mijn Dichter jarig,

Wat ik hem wel gevon zou?

• Och mijn heele muts kapellen,

als liij die maar hebben wou I" — •Morgen is mijn Dichter jarig...."

Hoor, zoo galmt nu 't woest geluid, In een zaal, die voor mijn oogen,

zich (maar 'k weet nib. hoe ?) ontsluit; Volgepropt, als de Arke Noachs,

rijk aan menig dwaas kontrast,

Door elkander heen krioe'cnd,

opgeladen, opgetast,

Saffo staat er vlak naast Floorneef,

Sluiten