Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLV1I.

het absolute.

Den Heer J. A. Th—m.

- Wort, eoo doende, niet d. theologié tot seepticismo Dat in de - „leeckedichiea» g h e h e e l'd"

steeckt mettet «bsoütS» Hoe nn 1 i Ir a j , Vraeghliedt, ent.

Op' onderscheiden ^'0 mefu

XL VIII.

geen pilatus.

Wat is waarheid I — riep Pilatus, Die, «. Ch,p'ST&S?, "K" "™

d«. »e -Jfcryrtsysb,neS"

11. •»„ d. E 2

*»» ™ «i'*i? r/ïs '•

ai i ijcrst hot' als etjn vuurwfl Als een traan vol diepen weemoed D ê'

ha ~ het "oom geloof schreit mee.

XLIX.

TOüï CKEMiN tkp™ A DA».

nn r.y> X 7 ■ .

™u zegt: üe strijd Van onzen Tijd 'eert, zoetjes An, naar — Romen.

mL?0(Luan d?' 011 beslisten slag, ) onvruchtbren kamp, den heeten

? wij, in de armen van'tGeza"' >eer rus ten, biechten, droomen' Ai, welk een gril!

profeet, zwijg stil!

t Kroost van April

Blijft eeuwig P.ome vloeken, ter wordt Sint-Peters stoel verbrand Eer ooit een volk ... zóó protest^,' Haai ïust en heil gaat zoeken !

Zoo boud niet, man!

Al rilt ge van He heilige Pantoffel,

J,F •niaar "ƒ Y00r de oude kous V an de een of andren kleinen Paus Haai- zijn er velen — stoffel!

7

Sluiten