Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, ik moet heen naar verwijderde kusten,

Sterken der Trienden bezwijkenden moed!

Paulus, ttaarheen? — 'k Ga tirannen braveeren,

Geesels der volkren in boeien gekneld!

— Priesteren rullen u ondergang zweren 1 Sidder, het Bijgeloof heult met Geweld!

Neen, ik moet heen, 'k ga tirannen braveeren,

Geesels der volkren in boeien gekneld!

Paulus, waarheen? — Tan mijn Meester getuigen, "Waarheid Terkonden voor richtstoel en troon!

— Zacht, Toor de Wet leer u plooien en buigen; Redenaarswijsheid bedekk' haar den hoon! ...

Neen, ik moet heen, Tan mijn Meester getuigen, Waarheid Terkonden Toor richtstoel en troon!

Paulus, waarheen? — Daar gij 't zwaard riet geheven! 't Zwaard mijner beulen! daar wacht mij de Heer.

— O, spreek één woord, en gered is uw leren!

O, zeg één woord, en Traag rijkdom en eer! —

Keen, 'k breng mijn hoofd, waar gij 't zwaard zietgeheTen, Zwaard mijner beulen! daar wacht mij de Heer.

Paulus, waarheen? — "k Ga den Hemel beërren:

Ginds wacht de kroon na den strijd Tan mijn lot!

Vrucht draagt uw voorbeeld, uw leren, uw sterven

Wij op uw graf knielen neer voor uw God....

Ja, ik raar op, 'k ga den Hemel beërren:

Ginds wacht de kroon na den strijd Tan mijn lot!

(MfauiCGïB.)

LEUZE TOOR WAARHEIDZOEKENDEK.

Waarheid zij het doel slecht? ran uw streven! — Zoekt gij ze ook langs andren wee, als wjj ... .

Goed! — Te beter -vruchten draagt ons leven,

Want: wat wij niet vinden, dat rindt g)J.

TERSCHIL.

De droefheid komt ran God den

En buigt ze u neer, (Heer, Zij heft ook hemelwaart! Veel ere er — erger is 't verdriet,

Dat u de domme wereld baart,

Dat u de menseh niet spaart —

*t Verheft u niet,

Het buigt alleen ter aard!

Sluiten