Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KL zwart.

St. zwart (33).

Ondoorzichtig.

38. ZWAVEL.

Wordt voornamelijk gevonden in de nabijheid van werkende en uitgebrande vulkanen.

K. rhombisch.

C. ptjramide al of niet met het basisch pinakoied (fig. 41).

zoowel kristallijn als dicht, ook als korst of huidje op gesteenten, en als poeder.

B. schelpachtig.

Vrij week.

H. 17,-2'/,.

G. vetglans soms diamantachtig.

KL geel.

Cli verbrandt gemakkelijk met een blauwachtige vlam en sterken reuk.

3». ARSEMKUM.

V. meest korrelig of dicht en wel kromschalig.

B. 3'/,.

Bros.

KL zwartachtig grauw, op de frissche breuk lichter.

Cli. bij sterke verwarming geeft het een eigenaardigen knoflookreuk en verdwijnt daarbij geheel.

30. JIISPICKEL.

Dit mineraal, ook wel arseenkies genoemd, dient ter bereiding van arsenikumverbindingen. Komt voor met kwarts, pyriet, antimoonglans, loodglans, zinkblende, enz. doch steeds ondergeschikt.

K. rhombisch.

C. als fig. 15 en 27 § 10; niet zeldzaam zijn tweelingen als fig. 40, waarbij de enkelvoudige kristallen de combinatie prisma en doma verloonen.

V. meest kristallijn, doch ook bijna dicht, en fijn in gesteente verspreid. K. 5'/,—ü.

Bros.

Kl. lichtgrauw.

Sluiten