Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86) noemenswaard, 87) opmerkenswaardig, 88) levensmoed, 89) beklagenswaard, 90) samensmelting, 91) gemeenzaam, 92) beginsel, 93) oogenschijnlijk, 94) eigenbelang, 95) eigenschappen, 96) tegenstanders, 97) tegenstrijd, 98) logenstraffen, 99) tegenover, 100) tegenspraak, 101) evenwijdig.

De uitgang baar drukt men meestal het best uit door 102), als: 103) bruikbaar, 104) laakbaar.— Soms kan men eenvoudig b schrijven wanneer de aanhechting van 102) niet te gemakkelijk gaat: 105) tastbaar, 106) kostbaar, 107) onbetwistbaar, 108) strafbaar, 109) onverstaanbaar, 110) onneembaar, 111) kenbaar, 112) onberekenbaar, 113) onherkenbaar, schrijf 114) dienstbaar.

De g van iging, ïgheid, kan in vele gevallen worden opgeofferd: 115) overweging, 116) hevigheid, 117) beschuldiging, 118) rechtvaardiging, lig) behoeftigheid, 120) omstandigheden, 121) tegenwoordigheid, 122) hoedanigheid, 123) weerspannigheid, 124) voorzienigheid, 125) levendigheid, 126) spitsvondigheid, 127) wisselvalligheden, 128) driftigheid, 129) deftigheid, 130) gedienstigheid, 131) tegenstrijdigheid, 132) stijfhoofdigheid.

Soms kan de g zelfs weggelaten worden wanneer de stam van het woord duidelijk genoeg is: 133) zorgvuldig, 134) hoogst eenvoudig, 135) oppervlakkig, 136) rondborstig, 137) merkwaardig, 138) eenvoudiger, 139) merkwaardiger.

Hetzelfde geldt voor de, aan de g verwante, k: 140) aantrekkelijk, 141) aansprakelijk, bekendmaking, verwezenlijking, rekening, kennismaking.

De st wordt soms saamgetrokken tot s: 142) borgstelling, 143) tentoonstelling, 144) belangstelling, 145) voorstel, (schrijf in voorsla de a) 146) herstelling, 147) Christendom.. 148) beraadslagingen, 149) geestdrift, 150) testament, 151) toestemming, 152) bewerkstelligen, 153) aanstelling, 154) instelling, 155) jongstleden, 1,56) rustig, 157) onrustiger, 1,59) naarstig, 160) onrustbarend, i'>i) verkwisting.

Sluiten