Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog een ander voorbeeld mag U duidelijk doen worden, dat de behandeling van kristallographisch-raineralogiscbe vraagstukken bijzondere inrichtingen vereischt, die het natuurkundig laboratorium in den regel niet aanbiedt. De behandeling van de terugkaatsing van het licht en hare wetten en van hare toepassing tot het meten van den hoek, dien de vlakken van een prisma met elkaar vormen door middel van het reflexiegoniometer behoort tot het gebied der natuurkunde, evenzoo de behandeling der totale retlexie en der daarop gebaseerde toestellen en methodes, om de brekingsindices van lichamen en vloeistoffen te bepalen. De mineraloog, die voor het vraagstuk staat, om den vlakkenhoek in de ribbetjes van kleine kristalletjes, die soms maar fracties van een millimeter groot zijn, met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te meten, moet voor dat doel een reflexiegoniometer gebruiken met bijzonder fijne centreer- en justeerinrichtingen, met doelmatige signalen en verlichtingswijzen en fijne limbusverdeeling, en zal voor dat subtile werk over eene donkere kamer moeten beschikken. Ook de bepaling der gedaante van het indexvlak van kristallen voor verschillend monochromatisch licht behoort bij uitnemendheid tot het werk, dat in 't mineralogisch laboratorium wordt verricht en waarvoor bijzondere fijne instrumenten, zooals kristalrefractometers, worden vereischt.

Nog duidelijker springt in 't oog de noodzakelijkheid van bijzondere toestellen en laboratoriuminrichtingen, wanneer het geldt de behandeling van petrogratische problemen, die noch in 't physisch noch in 't chemisch laboratorium thuis behooren. Zoo is bijv. de behandeling van de verschillende methodes voor de bepaling van 't soortelijk gewicht wel is waar weer een physisch onderwerp, lui op het verschil van het soortelijk gewicht der minerale bestanddeelen van een gemengd gesteente, van zand of leem berusten ook verscheidene methodes der mechanische gesteente-analyse, waardoor men de verschillende mineralen der genoemde mengsels van elkaar tracht af te zonderen en te bepalen. Maar om die scheiding zoo zuiver mogelijk te kunnen uitvoeren, moet men over eene werkplaats

Sluiten