Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' GENESIS.

UITLEGGING VAN

JOHANNES CALVIJN,

UIT HET LAT IJ N ,

-AAR OE UITGAVE VAN BAUM, CUJJ1TZ EN REUSS,IN DE NEDERLANPSCHE TAAL OVERGEZET

DOOR

S. 0. LOS,

Bedienaar des Woords te De Lier, MET EENE INLEIDING VAN

Prof. Db. H. B A V I N G K. EERSTE DEEL.

MIDDELBUR k.. LE COINTRE.

fSOO.

Sluiten