Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter vergelijking mogen de volgende Nederlandsche cijfers dienen, waarbij in aanmerking te nemen is, dat Engeland in 1901 ruim 32>/2 millioen, Schotland in 1901 bijna 4 V2 millioen, en Nederland in 1899 ruim 5 millioen inwoners had.

Coöp. verbruiksvereenigingen, deelgenooten van den Ned. coöp. bond.

Jaar Vereenigingen Leden I Reserve T On,Ze. ~ Wi„s.

1908- 56 42-309 | ƒ 658.651 ? / 7.271.263 ?

Gemidd. — 756 p. ver. ƒ 23 p. lid ? ƒ 175 p. lid ?

' J I

Nederlandsche Handelskamer (Rotterdam).

Jaar Vereenigingen I Leden j Reserye ~ 0mzet Wins.

1908/9 ^ 45-178 ƒ 59.694 j / 3-546 ƒ 2.088.233 ƒ13.467

Gemidd. _ 602 p. ver. ƒ1,32 p. lid ƒ0,08 p. lid ƒ46 p. lid ƒ 0,30 p. lid

Sluiten