Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jl&lf •

DE ALGEMEENE LEERSTUKKEN VAN STRAFRECHT

VOLGENS HET

„Wetboek van Strafrecht voor Inlanders in Nederlandsch-Indië"

EN HET

„Ontwerp van een Wetboek van Strafrecht voor i!e Inlanders in Nerterlandscli-lndië,"

DOOR

Mr. F. D. E. VAN OSSENBRUGGEN,

Leeraar in de Rechts- en Staatswetenschappen aan de Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren te Magelang.

Semarang-Soerabaia G. C. T. VAN DORP & Co. 1908.

Sluiten