Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boord met het doel, hem te verdrinken, maar nauwelijks in het water, wordt deze door een haai gedood; eene moeder werpt haar kind van een brug in de kali, om het te verdrinken; maar op een der peilers terechtgekomen, wordt zijn hoofd verbrijzeld. Anders daarentegen, indien de moeder het kind had willen doen doodhongeren, maar dit vóór dien tijd bv. door een bliksemstraal wordt gedood; in dit geval is tusschen de gedraging der moeder en liet bereikte doel geen causaal verband aanwezig.

§ 94. Casuïs- Eenige voorbeelden, bestaande uit min of meer gelijksoortige tiek. gevallen, mogen ten slotte verschillende van bovenbehandelde

onderscheidingen trachten te verduidelijken.

Stel, A posteert zich ergens met een geladen repeteer geweer om B op te wachten en op hem te schieten; B komt op een gegeven oogenblik aanwandelen. Nu kunnen de volgende mogelijkheden zich voordoen;

A handelt in kalm overleg, mikt op B om hem te dooden, en doodt hem (moord; dolus premeditatus).

2e. A heeft vanaf het opvatten van het plan, om B te dooden, tot de volvoering toe in hevige gemoedstemming verkeerd (doodslag; dolus repentinus).

3e, A is er zich ten volle van bewust, dat hij B niet anders kan dooden, dan door ook C, met wien B samenwandelt, te treffen; niettemin schiet hij B dood en verwondt of doodt hij tevens C (dolus eventualis in oneigelijken zin, tevens dolus alternativus).

4e. A wil in de eerste plaats B dooden; maar ook C is een vijand van hem; nu deze met B samen voorbijwandelt, wil hij eventueel ook wel C dooden; hij mikt dus op R, maar doodt C (dolus eventualis).

5e. A wil óf Bóf C dooden, het is hem onverschillig; liefst doodt hij hen beiden; hij mikt op de twee gelijkelijk en doodt C (dolus alternativus); indien hij C of B slechts wondt, hebben we met poging te doen (dit laatste geldt natuurlijk ook t. a. v. de andere voorbeelden).

m. i. in alle gevallen als een opzettelijk ontstaan gevolg aan te merken, welke bijkomende omstandigheden (hetzij voorzienbare, hetzij geheel onverwachte) daarbij geholpen mogen hebben.

Sluiten