Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergiftiging (niet in de beteekenis van „poging tot doodslag door middel van vergif", maar van „poging tot toediening van vergif met het oogmerk om te dooden" '), indien de huisjongen bv. suiker toedient in plaats van arseniek, zooals zijne bedoelingwas. Diende hij te weinig arseniek toe, zoo is het delict voltooid, doordat het feit geheel in de omschrijving van a. 217 Swb. I. valt. Dat eerstbedoeld feit tevens als poging tot doodslag (moord) te qualificeeren is, doet niets ter zake. Zoo ook is m. i. poging tot aanslag denkbaar en in het voorkomend geval strafbaar, evenals poging tot samenspanning, wat door onze strafwet weer tot zelfstandig delict is verheven (zie a. 57 Stol). /.).

') Waar in de leerboeken van Nederlandseh strafrecht gesproken wordt over „poging tot vergiftiging," wordt steeds bedoeld: „poging tot moord ot' doodslag door middel van vergif." Waar over het Nederlandseli stra recht of het Ontw. gesproken wordt mocht die term feitelijk niet meer gebruikt worden; „vergiftiging" kent het nieuwe strafrecht niet meer.

Sluiten