Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevordering van de betaling van opgelegde geldboeten ;

individueele behandeling van de veroordeelden ; beperking van de cellulaire opsluiting ; uitbreiding van het vakonderricht aan daarvoor geschikte gevangenen en ondersteuning van pogingen tot reclasseering van ontslagenen ;

toepassing van maatregelen oni voor de samenleving gevaarlijke elementen daaruit verwijderd te houden.

Verbetering in de militaire strafrechtspleging.

Op het gebied van procesrecht:

in burgerlijke zaken, vereenvoudiging, tot verkrijging van snelle en min kostbare beƫindiging van rechtsgeschillen, met meer lenigheid in het bewijsrecht, en bevordering, ook dooi' geldel ijken steun van staatswege, van rechtskundige voorlichting en bijstand aan on- en minvermogenden;

herziening van het procesrecht in zake arbeidscontract ;

in strafzaken omwerking van het wetboek van strafvordering, allereerst tot bespoedigde en vereenvoudigde berechting van lichtere vergrijpen; verzekering van de rechten der verdediging in het voorbereidend onderzoek; beperking van de toepassing der preventieve hechtenis binnen de grenzen van noodzakelijkheid; regeling der schadeloosstelling aan niet-veroordeelde gedetineerden bij billijke aanspraak ;

in administratieve zaken verzekering van behoorlijken rechtsgang en onpartijdige rechtspraak; Regeling van den rechtstoestand der ambtenaren. Oplossing van het eed-vraagstuk in den geest eener volle erkenning van gewetensvrijheid.

Sluiten