Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hun goederen hebben verloren;

z ij, die b ij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak, ter zake van het plegen van een strafbaar feit, ontoerekenbaar z ij n verklaard;

z ij, die als krankzinnigen of idioten in een gesticht verpleegd worden;

z ij, die b ij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot gevangenisstraf van ten minste één jaar z ij n veroordeeld;

zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak veroordeeld z ij n wegens landlooperij of bedelarij;

z ij, die b ij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld wegens eene der overtredingen, genoemd in a r 11. 426 en 453 van het Wetboek van Strafrecht, bij herhaling begaan (dronkenschap);

zij, die bij onherroepelijk g e w o r d e n r e c liter 1 ij k e uitspraak van hun kiesrecht zijn ontzet;

terwijl in de uitoefening van het Kiesrecht behooren te worden geschorst de k i e z e r s, d i e krachtens de Wet van hunne v r ij h e i d z ij n beroofd, z o o a 1 s gevangenen, g e g ij z e 1 d e n, verpleegden in R ij k s - w e r kinrichtingen en v e r p 1 e e gd e n in krankz i n n i g e n g e s t i c h t e n.

Sluiten