Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet objectief. De beteekenis eener daad wordt alleen bepaald door den wil.

Petrus Lombardus. „Sententiarum Libri IV." Liber III hiervan over de Ethiek, dus met de Dogmatiek verbonden.

Thomas Aquinas. Het hiërarchisch beginsel moet op 't gebied der wetenschap worden toegepast. Het ideaal van het Christelijk leven is het monniken leven.

Als reactie tegen de Scholastiek staat de Mystiek, die het zedelijk leven meer in zijne diepte opvat, en als een leven in God beschouwt. Ook hier zijn twee stroomingen. De eene vertegenwoordigd vooral door Ruysbroek beschouwt de eindigheid als een belemmering voor het leven in God, (overhelling naar het Pantheïsme), en legt vooral den nadruk op den strijd tegen de zinnelijkheid in 't algemeen. De andere, type Bernard van Clairveaux, beschouwt de zonde als het groote beletsel, en dringt vooral aan op het dooden van den ouden mensch, en op overgave aan Christus, en navolging van zijn arm leven.

De voornaamste vertegenwoordigers der mystiek, eenigszins voorbereid door Pseudo Dionysius Areopagita zijn: Meester Eckart, Joh. Ruysbroek, vooral ook: Ru hard, Hugo van St Victor, Bernard van Clairveaux, Bonaventura „Reisbeschrijving van het hart tot God". Johannes Tauler, en Thomas a Kempis, „Imitatio Christi".

Geheel met de Scholastiek verwant is de Casuïstiek. Voor haar was de Ethiek evenwel niet een samenhangend geheel, maar een oneindig aantal afzonderlijke gevallen, waarin de vraag, hoe te handelen veelmeer door slimheid dan door wijsheid moet worden beantwoord.

Raimundus a Pennaforti, Bartholomeus de Sancta Concordia, Angelus de Calvasio.

f. Gedurende de middeleeuwen was vooral door den invloed van de Scholastiek het begrip van zonde en genade steeds

Sluiten