Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE DEEL.

DE VERSCHILLENDE PLICHTEN ALS DE VERSCHULDIGDE VERRICHTINGEN EN UITINGEN VAN HET CHRISTELIJK ZEDELIJK LEVEN.

§ 17. Plicht en Plichten.

Het christelijk zedelijk leven heeft, daar het uit God en tot God is, slechts plichten jegens God. En daar God liefde is, zoo kunnen al de verschillende plichten jegens God tot één grooten plicht, den plicht der liefde worden teruggeleid.

Maar dewijl deze liefde zich op verschillende wijze uit, spreken wij van verschillende plichten.

Deze liefde tot God heeft zich ook te openbaren in de verschillende vormen van liefde jegens zijne redelijke schepselen, waartoe wij zelve en onze naasten behooren. Zoo hebben wij dan ook te spreken van plichten jegens ons zelve en jegens onze naasten. Nog beter is te spreken over onze plichten jegens God, met betrekking tot God, tot onze naasten, tot ons zelve. De plichten-leer heeft alzoo in 't licht te stellen de verschillende vormen, waarin de liefde tot God zich met betrekking tot God, tot onze naasten en tot ons zelve heeft te openbaren.

Hebben wij in het voorgaande deel het christelijk zedelijk leven beschouwd in zijn aard en ontwikkeling, de Ethiek heeft ook aan te wijzen, wat de roeping van dit leven is,

Sluiten