Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schepping! Hij woont in het ongenaakbaar licht, een vurige rivier vloeit van voor Hem uit (Dan. < : 10), een stroom des levens, die uitgaat door 't gansch heelal. Deze God is een orkaan van licht en vuur, een centraalzon, die onophoudelijk tot aan de verstegrenzen van het heelal ontzaglijke krachten en onverbrekelijke wetten uitstraalt. Hij is de machtige, die uit nevelstof zonnen kneedt, prachtige en machtige bronnen van licht en kleur en ze dan uitstrooit in de ruimte als stof om ze door Zijn adem voort tejagen met duizelingwekkende snelheid in de banen,, die Hij hun aanwijst, zonder dat zij het wagen er één streep van af te wijken. Hij is tegelijk de God, diede haren uws hoofds telt, die de vlucht van het muschje en de gang der bacillen bepaalt, die in het grasje den omloop van het kracht aanbrengende vocht, in den zaadkorrel den kringloop der atomen ziet. Hij is een God, die dagelijks duizende zielen schept, zeuitstrooit op deze kleine aarde, ze laat ontkiemen en groeien in lichamen en die ook dagelijks zijn Engelen uitzendt om duizenden te verzamelen voor zijn eeuwige

schuren of voor het eeuwige vuur. Hij is de God voorWiens vlammend oog de gansche schepping en denhemel der hemelen en de hel met hunne myriaden* naakt en geopend ligt.

Gods woord belooft ons, dat wij eenmaal dezen God zullen zien en dat dit aanschouwen de hoogste zaligheid Zijner uitverkorenen zijn zal. „Zalig zijndereinen van hart want zij zullen God zien." Wat isnatuurlijker en logischer ? Is deze God mijn A ader,,

Sluiten