Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgaf. Zij vormden op het nog tamelijk gelijke granietdek een wereldzee, waarvan wij kunnen weten, dat zij toen reeds zout, jodium en andere stoffen bevatte, terwijl de hooge, zeer dichte atmosfeer, die een ondoordringbare duisternis veroorzaakte nog gassen in menigte bevatte, b.v. koolzuur, die zich later daaruit hebben afgescheiden. Zoo geven ons de woorden der Schrift: „de aarde was zonder gedaante en ledig (zonder vaste vormen aan haar oppervlakte, zonder vastelanden of bergen) en duisternis was op de groote, ruischende watermassa" een ook naar wetenschappelijke uitkomsten juist bevonden beeld van de aarde in haar eerste stadium. „Waar waart gij," vraagt God aan den mensch: „toen ik de wolk tot haar kleeding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek?" (Job 38 : 9). Want ook het jagen en drijven der hel staat onder de heerschappij Gods.

Dit alles schijnt te behooren, tot wat de planeten die zuster-aarden van onze aarde met elkander gemeen hebben. De groote, onbegrijpelijk snel om zijn as wentelende planeet Jupiter, is heden nog omringd door een dichte, waarschijnlijk zeer hooge wolkenlaag, die hem volkomen aan ons oog onttrekt, en hem zeker in diepe duisternis hult. Ook aan zijn oppervlakte, „bedekt donkerheid den afgrond" wanneer hij zooals sommige sterrekundigen uit zijn gering soortelijk gewicht meenen te mogen besluiten, met een diepe, oeverlooze zee, van waarschijnlijk nog warm water .bedekt is.

Sluiten