Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water. Zonder water geen plantenwereld, noch dierenrijk, noch menschenwereld; zonder water geen groei en geen voeding, geen organisme en geen leven. Reeds de ouden spraken het ait: „alle leven ontstaat uit de zee". Water is het wondervolle element van het worden en van de vruchtbaarheid.

Zoo wordt het woord van Petrus bewaarheid: „Door het Woord Gods zijn de hemelen van over lang geweest en de aarde uit het water en in het water bestaande". (2 Petr. 3 : 5). Deze wereld, die wij bewonen met haar vastelanden, bergen, dalen, rivieren, met al haar vormen en organismen is uit water, uit een oer-meer ontstaan. De oppervlakte der aarde, die voor ons tot de aarde werd, is, naar het getuigenis der geologie, door het water gevormd en wordt zulks nog voortdurend. Ook van dit geloof vinden wij overal de sporen. Zooals bijna alle kosmogoniën van alle volkeren, roept ook de ongeloovige E. Reclusuit: „de aarde is de dochter van den oceaan". (La Terre, II pag. 1 en 2). Zoo ook Pindarus en anderen. Zoo sprak Ihales van Milete reeds vóór 2500 jaar: „het is het beöm van alle dingen". Zoo vertellen de Roodhuiden in Amerika elkander, dat de groote Geest, de wereld uit een zandkorrel gemaakt heeft, dien Hij bij het visschen uit den Oceaan opgehaald had. En nog altijd is deze diepte, waarover eenmaal de Geest Gods zweefde, een kweekplaats van onmetelijk leven. Niet de zandkorrel, maar de waterdroppel, niet de woestijn en de rotssteen maar de zee wemelt tot in haar diepste diepten van organische wezens; en de millioenen

Sluiten