Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergissen zij zich. De kracht hoort niet bij de stof als oorspronkelijke eigenschap." Deze strijd zal duren zoolang de aarde bestaat, want één ding is zeker, wij hebben geen middel en zullen er ook geen vinden, om stof en kracht ooit van elkander te scheiden, opdat wij deze wonderbare dingen elk op zich zelf zouden kunnen beschouwen. Met volle recht echter, houden wij voor een der gewichtigste ontdekkingen, wat voornamelijk door Dr. Robert Mayer aangetoond is, dat namelijk al deze krachten, die wij ons zoo gansch verschillend en onafhankelijk van elkander voorstelden in den grond der zaak slechts de verschillende verschijningsvormen, kleuren, trekken van eene kracht zijn. Men is gewoon deze levenskracht, die het heelal bij het leven bewaart, natuurkracht te noemen. Wij Christenen kennen echter geen natuur, die op zichzelf iets zou zijn, die uit zich zelf wijs en zorgzaam haar wereld zou hebben ingericht en onderhouden, wij kennen slechts de schepping van een God die kracht is. Het woord van Böhme nemen wij gaarne over: „Uit de krachten Gods is de hemel ontstaan; uit de hemel zijn de sterren geworden; uit de sterren ontstonden de elementen; uit de elementen eindelijk de aarde en de schepselen. De verheffende, opborrelende, overwinnende vreugde in God, maakt den hemel overwinnend en vol vroolijke blijdschap; en de hemel deelt aan de sterren en elementen die beweging mede; en de sterren en elementen deelen hun beweging mede aan de schepselen. Want de geboorte der elementen ligt op de sterren." Deze uitwendige wereld

Sluiten