Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe afwisselend is deze kracht, die ons onveranderlijk toeschijnt! Evenals in de geestelijke wereld kleine en onbeteekenende persoonlijkheden geringe aantrekkingskracht uitoefenen, zoo ook kleine wereldlichamen in de ruimte b.v. de maan, of meer nog een asteroïde van slechts honderd of nauwelijks tien kilometer in doorsnede. Daar zou een kind met groote granietblokken spelen als met zijn bal hier op aarde, hij zou een groot steenen gebouw kunnen omverwerpen of ronddragen. Even als de zwaarte, de invloed, de geestelijke aantrekkingskracht bij grootere, meer beteekenisvolle persoonlijkheden zoo groot is, dat één eenig man', duizenden, millioenen, een ge hee wereldrijk tot zich trok en dwong hem te dienen, zoo gaat het ook met de grootere persoonlijkheden en individuen in het heelal, die wij hemellichamen noemen. De aantrekkingskracht der zon is reusachtig ; zij dwingt met ijzeren hand reuzenplaneten als de groote Jupiter, veertienhonderd maal grooter dan de aarde, en den ver verwijderden Saturnus, zich om haar te wentelen ; zij doet op de zon een drukking ontstaan die ons zou verpletteren. De sterkste man, daar tweeduizend pond zwaar, zou machteloos en bewegingloos neerliggen op haar oppervlakte; hij zou met inspanning van al zijn krachten zich niet kunnen opheffen, ja nauwelijks den twee tot driehonderd pond zwaren arm kunnen bewegen!

Deze twee krachten, warmte en zwaartekracht, werken in tegengestelde richting. De zwaartekracht zou alles in het middelpunt willen samentrekken, de

Sluiten