Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle geest in zich zelf liefde is — God is geest, God is liefde — werkt in het heelal warmte uitzettend, vergrootend, dus ook levenwekkend. Warmte is de goddelijke liefde, die uitzetting, vergrooting, leven bewerkt. De zwaartekracht, die samentrekking en hardheid veroorzaakt is het beginsel der individualiteit der ikheid. Even als de stoffelijke schepping bestaat in en door de tegenstelling en den strijd tusschen warmte en zwaartekracht, zoo bestaat de geestelijke wereld in en door de tegenstelling van de ikheid en de goddelijke liefde. De Christen heeft de zelfzucht of middelpuntzoekende kracht (zwaartekracht) door de liefde te overwinnen en zichzelf en zijn leven te verliezen om het te gewinnen. Een machtig ondoorgrondelijk raadsel! Eerst hierboven zal het ons helder worden, hoever de rechten der individualiteit zich mogen mogen laten gelden tegenover die der gemeenschap en hoe de ikheid zich voor anderen heeft te verloochenen, zich in God moet verliezen en niet, ondanks dit alles, maar juist door dit alles, een krachtige, diamanten ikheid zijn en worden kan.

Ja, God is een God der kracht; dat leert Zijn Woord, dat toont ons Zijn schepping; dat erkent ook : de menschelijke wetenschap telkens meer. Ontzaggelijke, onmetelijke krachten doorstroomen de wereld, zij dalen i onophoudelijk van boven, zij werken en arbeiden in de schijnbaar doode stof, en alle zijn de kracht Gods. Een Christen heeft nu eens voor altijd dezen God voor de eenige ware oorzaak van alle werking te' erkennen en voor goed af te rekenen met zinledige

Sluiten