Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wolken opstijgen, die korte onweders met zich brengen om de lucht te zuiveren. Bij menigeen bestaat de atmosfeer uit frissche berglucht, zij riekt naar aromatische Alpenrozen; kranke zielen worden er door aangetrokken om versterking en genezing te vinden. Weer anderen zijn omgeven door een zwarte atmosfeer, vol nevel en miasmen; het riekt er naar wolken van microben en bacillen.

Het schijnt, dat de dieren, voor de krachten, die van ons uitstroomen, een scherpere reuk hebben. Iloe komt het Wapiti-hert in het rotsgebergte er toe, voortdurend rond te snuffelen, en wanneer een koeltje hem op een kilometer afstand een menschelijke atmosfeer doet ruiken, met geweldige sprongen de vlucht te nemen? Hij heeft gemerkt dat een listig, loerend,

bloeddorstig mensch in de nabijheid is!

*

* *

Dit is ook een w7et: deze atmosfeer, de inspiratie, die van ieder individu uitgaat, staat in verhouding van zijn kracht en massa. Zwak is de atmosfeer van den ordinairen mensch, waarvan er dertien gaan in 't dozijn, sterker reeds die van den denker, den kunstenaar, den tooneelspeler, den schrijver, wiens kunst duizenden bezielt, zoodat hij hun ruah, hun pneuma opwekt en prikkelt, nog veel sterker die van de klassieken der menschheid, een Homerus en Sophocles, Dante en Shakespeare, wier invloed de menschheid sinds eeuwen, ja sinds duizende van jaren blijft ondergaan. Maar zooveel de hemel hooger is dan de aarde, is het woord hooger van die mannen, die de

10

Sluiten