Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de eenvoudige vormen en wezens in de onderste lagen tot de hoogere in de bovenste. De volgorde van deze lagen is overal volmaakt dezelfde. De planten en dieren van een hoofdtijdperk verschillen van die van het volgende. (Zoo zijn de planten van de steenkoolformatie, niet die van het Jura-tijdperk, en die van de Jura weer niet die van het krijt. Met de dieren is het eveneens gesteld. Trilobieten komen alleen voor in het Silurische gebergte, Ammonieten alleen in de Jura). Deze soorten hebben zeer lang geleefd vóór zij ondergingen; (zoo vindt men in de steenkolenformatie tot veertig wouden in lagen boven elkander, met voor een gedeelte rechtopstaande stammen en volkomen gave zachte varens). De soorten van een tijdperk verdwenen geheel vóór het verschijnen van de volgende en hoogere vormen. Ook grepen ertusschen deze opeenvolgende scheppingen of ook gedurende dezelve, omkeeringen en verschuivingen plaats, en ook wel geweldige bergformaties, gedeeltelijk door het inwendige vuur veroorzaakt. (De Vogezen, de Pyreneën, de Alpen en de Andes zijn niet gelijktijdig ontstaan. In overeenstemming daarmede verhaalt ons de bijbel, dat de zondvloed de hoogste bergen bedekte, en noemt den Ararat, die hooger is dan de Mont-blanc. Dus waren er vóór den zondvloed hooge en hoogste bergen aanwezig).

De stelling, dat een overstrooming, die één jaar geduurd heeft, dit alles heeft veroorzaakt, en de aardkost met haar tallooze lagen en machtige bergen te voorschijn geroepen, is even onhoudbaar als het geloof,

Sluiten