Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teelt, en het kaïnsmerk aan Satans voorhoofd is, dat hij en zijn engelen slechts den dood verwekken kunnen. De plant verwekt leven; en evenals de cristal ons de plant doet verwachten in de toekomst, zoo ook de plant den mensch, die zooveel hooger staat. Dezelfde gronddenkbeelden treden duidelijk in beide organismen aan den dag; de loodrechte lijn, de bloem die de zon ziet, vrucht of kop, de stam en de van hem uitgaande takken of armen, de voeten, die als wortels den grond aangrijpen, de schors parallel met de huid, de omloop van het sap in de plant en de bloedsomloop in den mensch, eindelijk de nodus vitae (levensknoop) bij de plant, staande op gelijke lijn met het hartkuiltje bij den mensch, vanwaar uit de richting naar boven en naar beneden bepaald wordt, en de scheidingslijn tusschen een hoogere en lagere wereld getrokken wordt. Dit alles en nog veel meer pleit voor het woord van een natuuronderzoeker: „De mensch is een wandelende plant." De bijbel nu sluit zich bij deze opvatting aan en trekt haar verder door op geestelijk gebied. Zoo is in God de ware Evolute der Schepping. Ieder goddelijk denkbeeld zoowel dat der plant als dat van den mensch is onuitputtetijk, het wordt niet uitgesponnen in de eeuwigheid. Het werk Gods is een samenhangend werk naar vaste regelen en daarbij tegelijk altijd weer een nieuw, onverwacht, vrij en orgineel werk; het werk van den mensch daarentegen is verbrokkeld, willekeurig en toch naar vaste patronen, pedant en vermoeiend door zijn eentoonigheid.

Sluiten