Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omdat het woord Gods, in tegenstelling met het woord der menschen, al is het nog zoo wijs, niet slechts een bepaling, een bloote formule en een doode wet is, maar tegelijk een levendmakende levenskracht, die leven schept tot in eeuwigheid, ontstonden niet op dit Woord op aarde eenige duizende of millioene planten volkomen klaar en versteend, zooals de ornamenten in zink, waarmee wij onze deurposten versieren. Integendeel, oneindig leven ontsproot in millioene zaden en Gods vinger teekende met spelend vernuft ' tallooze, smaakvolle vormen van bladeren en vormde daarna de bloemen. Hij schonk ze haar kleur, ieder haar eigene, met de capaciteit menige nuance te voorschijn te brengen, en Hij sprak: „kind des lichts, gij zult zijn een ding der schoonheid, engelen en menschen tot verheuging!" Hij schiep de vrucht en sprak: „Ik schenk u de macht naar uwen aard, gelijksoortig leven voortdurend voort te brengen; met zachte vleugelen zal Ik u vriendelijk leiden, en Mijn winden bevelen, dat zij u hierheen en daarheen dragen, opdat van de eene pool naar de andere, ook op onbewoonde eilanden en naakte rotsen het leven Mij lofzinge, en gij zult de dieren en menschen, die Ik scheppen wil voeden en verheugen."

Kleuren, bloemen en vruchten, bladeren en wortels der gewassen vormt de Schepper uit een paar elementen! Evenals Hij uit het alledaagsche het schoone vormt, diamant uit kool, robijn, saphier, topaas uit leem en een beetje ijzer, smaragd en

Sluiten