Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd wordt. Deze cellen-inhoud der bladeren is

het, die bij menige plant zich bruin, geel of rood

kleurt, wat b. v. de prachtige kleurmengelmg van de

1 i_

wilde wingerd veroorzaaKt.

*

Zoo ontstond de plant. Indien wij met door de moeiten en zorgen des levens verlamd waren, en 't leven doorgingen met gesloten oogen, dan zouden wij ons over haar niet genoeg kunnen verwonderen. Uit iets heel kleins, dat als een ei slechts een weinig zetmeel bevat, ontwikkelt zich schuchter en vreesachtig een groene kern, die bladeren krijgt en groot wordt. Dit zonderlinge, schijnbaar blinde en doofstomme organisme strekt in de diepte al tastend zijn voeten uit, waarmede hij zich niet alleen vastklemt om wind en storm te weerstaan, maar waardoor hij

ook zijn voedsel zoekt en zelfs heel nauwkeurig nu tig en schadelijk van elkander kan onderscheiden. \ erweerde steen, humus, tot ontbinding overgegane

organische stoffen, water slurpt deze plant op. Zij bouwt

zelf daaruit de kanalen en geleidingen, waardoor zij deze stoffen verteert en verwerkt, zij vormt daaruit groote, groene oppervlakten als waaiers, waardoor zij de hoeveelheid koolstof en zuurstof, die zij noodig heef inademen kan en condenseert eindelijk haar sterkste en beste sappen in een zoogenaamde vrucht die, als zy voltooid is, zich losmaakt en zelfstandig leven mzich blijkt om te dragen. Waarlijk een wonderbaar wezen, dat als de mensch, geboren wordt, eet en drinkt, waakt en slaapt, in- en uitademt, ook een omloop van zijn bloed

Sluiten