Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stammen kronkelen zich zwarte waterslangen, kruipen schorpioenen, ontzettende dnizendpooten en de groote g|fcge vogelspmMoert de tolibri. In het moe,Ï huist «le reuzenkikvorsch brullend als een stier de gevreesde alligator-schildpad en allerlei wormen; een

were /an V°T Z°ndvl0ed! een huiveringwekkende wereld, waardoor voor even honderd jaren noc

weggeloopen negerslaven met bloedenden rug heen kropen om zich schuw te verbergen.

oncJwlWl "itgestrekte stePPen "jdt de Tartaar onder distels, die meer dan een manshoogte hebben-

e'kelToT T™* ee»

iktle voldoende moet zijn voor den maaltijd van

meer dan een Russischen soldaat; daar draagt ook

soort doornappel holle vruchten zoo groot als

een hoofd. Als de storm over de vlakte gfert dan

Wel YT Z1Ch hCnen honderde ^n zulke stekelige kogels, die hoog m de lucht dansen en rondom den

tisTer V !efn' Tat blJ maneschiJn een zeer fantas-

roode tuln H ^ V00rJaar echter, kleedt een

. , , , P f® stePPen in onafzienbare verte met een

& i in u ' en m Daurië verandert een kleine zwaardlelie haar in een hemelsblauwe zee.

de nlDe,WereId hoort echter "iet aan de reuzen onder

p anten, maar aan de grassen. Deze slanke holle ££ weete grMsm-

' " ; alt,jd <i»omen, zich steeds bnigend

gestrekt" ,™ ha<,r' Zij VOTme" de

S wee l'T™ ™ ,savanna's. bedekken hoog ng <e pampa s en de steppen. Zij hebben

15

Sluiten