Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich als een gaslaag op de aarde zou leggen en waarin, zooals in de Hondsgrot, dieren en menschen zouden verstikken. De plant vervaardigt er de koolstof uit die wij niet kunnen maken. (Als wij dat konden,' konden wij ook de hoop koesteren, diamanten te maken, deze zuivere, gekristalliseerde koolstof. Het is toch niet louter poëzie als Jokaï de steenkool „zwarte diamant" noemt). Hoe kolossaal deze arbeid der planten is, toont G. Buchner aan: „Wanneer", zoo zegt hij, „de planten jaarlijks, zooals men berekend heeft, 90 billioen kilogram C O2 produceeren, worden daardoor 60 billioen kilogram zuurstof aan de lucht hergeven, die menschen en dieren inademen kunnen" Wat een arbeid verrichten deze stille, schoon bloeiende en groeiende planten!

Een tweede, ook nuttige, veelomvattende taak van de plantenbedekking is de regeling van den kringloop der wateren. Zij neemt groote hoeveelheden regenwater op, ademt ze in, verdeelt ze door tallooze blaadjes en grashalmen, waaraan zij blijven hangen en weer verdampen, waardoor zij de lucht voor langen tijd vochtig houden. „De groote mosvelden" zegt E. Reclus, „die de anders kale bergen van Schotland en Ierland bedekken, zijn echte meren, die millioenen tonnen regenwater bevatten". Als de plant er niet was, zouden bij iedere regenbui, zooals men zien kan op bergen waar alle boomen gekapt zijn, wilde, vernielende watervloeden langs de hellingen zich afstorten, alle teelaarde met zich van de kale rotsen meesleepen, en de bodem zou

Sluiten