Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs ons onbekende, zeer samengestelde kromme lijnen, waarvoor de menschelijke taal geen woord bezit. Hier, als in zoo menig ander geval in de schepping, zal de menschelijke taal nooit absolute waarheid uitdrukken en wanneer God zulks gedaan had in Zijn woord, dan zou ook de grootste geleerde Hem niet verstaan. Maar als een Vader spreekt God kinderlijk tot Zijn kinderen en stelt zich op hun standpunt.

Zoolang de mensch op aarde leeft, daarop arbeidt, weent en sterft, zal in zijn taal, evenals in zijn voorstelling deze aarde ondanks en bij alle astronomische kennis het vaststaande middelpunt van zijn zijn en doen blijven. Zij, die het zoo hard uitschreeuwen, dat de ontdekking van Kopernicus de grondslag van onze wereldopvatting heeft veranderd, bedriegen zich. Aan de wereldbeschouwing der menschheid hebben deze sterrekundige ontdekkingen evenmin als die der microscopie — hoezeer zij ook den horizont van hen, die over de natuur nadenken hebben verwijd — zoo goed als niets veranderd. Zien wij niet dagelijks, dat juist degene, die er in groeien, dat de nieuwe astronomie den ouden bijbel overwonnen heeft, in plaats van nu eens een waarlijk verheven kosmische wereldbeschouwing aan te kleven, hoe langer zoo meer een lage, door en door aardsche gezindheid openbaren en wel waarlijk deze kleine wereld als het middelpunt hunner wereldbeschouwing beschouwen. De aarde? Neen, alleen het stukje ervan, dat hun toebehoort en dan nog een paar aangrenzende. Stellen zij misschien belang m de geheele menschheid ? Niets minder dan

17

Sluiten