Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedraagt de onbegrijpelijke hoeveelheid van een trillioen 83 billioen kubieke kilometer. (Encke)! Van de samenstelling van het binnenste van onzen aardbol weten wij zoo goed als niéts. Naar haar soortelijk gewicht is zij bijna zesmaal zwaarder dan een evengroote kogel uit water bestaande. Hieruit volgt, omdat steenen gemiddeld 2'/i maal zwaarder zijn dan water, dat de kern uit metalen moet bestaan. Hiermede stemt overeen het feit dat onze steenen en rotsen bestaan uit metaalroest, b.v. kalk uit calcium, kwarts uit silicium, leem uit aluminiumoxyde enz. De aardkorst, waarop wij ons bewegen en wonen, met haar schoone bergen en dalen is dus niet anders dan de dunne, verstijfde, geoxydeerde korst van een vloeibaren, metalen kogel.

Deze metalen moeten zich in gloeiend-vloeibaren toestand bevinden. Bewijs hiervoor is de theorie van Laplace en Kant, van het ontstaan van het heelal en ons zonnestelsel, een theorie, die door de ontdekkingen der spectraalanalyse en de vooruitgang van onze kosmische kennis zoozeer gewonnen heeft aan waarschijnlijkheid, dat haar kansen staan alseen millioen tegen één. Het vloeibaar zijn van het inwendige der aarde wordt nog bewezen door het feit, dat naarmate men dieper komt, de temperatuur toeneemt, door de heete bronnen, de vulkanen en hun geweldige uitbarstingen (zie hoofdst. 5); het krachtigst echter door de zwakheid van alle argumenten, die men er tegen heeft aangevoerd. Hoe groot de hitte is in 't middelpunt der aarde weten wij niet, men heeft

Sluiten