Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

made en een valk of een polyp en een leeuw hebben?

Wanneer men het zieleleven van deze ontzachelijke dierenwereld aanziet, staat men verbaasd hierover, dat terwijl bij die dieren, die wij de hoogere noemen, b. v. bij den olifant, het paard, den hond, dikwijls een zekere overleg, een nadenken te vinden is, zoodat men zich vroegere ervaringen ten nutte maakt en logische gevolgtrekkingen uit wat bestaat, maakt, dit alles bij iedere lagere trap, die wij beschouwen, afneemt en ten laatste verdwijnt. Maar ziet, het verdwijnt niet geheel, het maakt plaats voor een nog geheimzinniger kracht, die wij, omdat wij eigenlijk zoo weinig van haar weten met den vagen naam „instinct" bestempelen. Met onbegrijpelijke zorg en op hoogst doeltreffende manier, zorgen bijen, wespen en muggen voor de bewaring en de voeding van hun larven; dus voor bestaansvoorwaarden die hemelsbreed ^ erschillen van hun eigene, zij zien daarbij weersveranderingen langen tijd vooruit aankomen. Andere b. v. de bijen en mieren brengt deze onbekende kracht tot onderlinge samenvoeging, tot een welgeordende, streng hiërarchische staat, zoo streng als hij in Rome en Sparta niet voorkwam, een staat waarin wel en wee, leven en dood van den enkeling ondergeschikt is aan die van het geheel. In één woord, wanneer men het instinctleven van de lagere diersoorten onderzoekt, meent men te vinden, dat bij hen de ikheid afstand doet van haar rechten ten behoeve van hoogere beginselen, dat zij onvoorwaardelijk en toch half bewust de leiding van een

Sluiten