Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl het zoo klein is, dikwijls naar evenredigheid twintigmaal sterker is dan leeuw of olifant? Wat zou een schallebijter of een reuzenkever uit Suriname of een Afrikaansche Hercules- of Goliathkever op ons een indruk maken! Wij zouden den indruk krijgen van een schrikkelijk en toch prachtig monster, dat in een pantser van schubben in goud, brons, smaragdgroen glazuur voortwandelde, een monster met getande slagtanden, kale eikenboomen gelijk, met een grauwen, doornigen, snuffelenden snuit met ontzachelijke uitpuilende oogen en voelhorens als als slanke dennenstammen; daarenboven over alle leden met bruine of gouden, staalharde stekels van meer dan een meter bezet. Een monster, gruwzaam, schrikaanjagend, onkwetsbaar in zijn glanzende wapenrusting dat — als b. v. een waterroofkever — zich in het water werpt, voorzien van groote, zilveren luchtkogels, onderduikt of snel over den grond loopt en dan op 't onverwachtst deuren als gewelven opent, daar groote vleugels uit te voorschijn doet komen, zich behendig verheft in de lucht en met een donderend geraas wegvliegt! Dat zou voor ons het verschrikkelijkste en verbazingwekkendste geweest zijn wat de aarde voortbrengen kon!

Toch vaart het raderdier nog grootscher en geweldiger, met nog meer majesteit in den waterdruppel te midden van scharen van infusoriën en nomaden rond. Hij maakt den indruk van een zeer groot pantserschip, dat met schuimende vaart midden door de kleine sloepen heen manoeuvreert, nu eens rechts, dan weer

Sluiten