Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien er op aarde niets dan een mensch ware, dan zou zijn hoofd, deze kogel, twintig centimeter in doorsnede een wereld zijn, meer wonderbaar, grooter, machtiger dan de geheele aarde, die quadrillioen maal grooter is; want dit hoofd zou de aarde verstaan en in zich opnemen en de aarde met al haar wezens begrijpt het niet. Ja, voor den bouw van dit hoofd met zijn zintuigen zijn meer en hoogere krachten noodig dan tot den bouw van den wereldbol die wij bewonen. Heeft het niet oogen, die de wereld des lichts en ooren, die de wereld van het geluid in zich opnemen; heeft het niet het zintuig van de reuk en de smaak en bovenal bezit het niet de hersenen, bestaande uit meer dan zeshonderd millioen cellen, die het dienen tot verwerking van tallooze gedachten en indrukken, tot een logische, samenhangende beschouwing dezer wereld en van zijn eigen individualiteit?

Wat zoo'n hoofd toch van alles in zich opneemt niet alleen, maar ook verwerkt en bewerkt! Duizend boeken vertellen niet wat een Alexander alleen gedacht gesproken, gedaan heeft, en welk een invloed dit werk van Alexander uitgeoefend heeft op het bestaan van gansche volkeren, het leven van millioene individuen, niet alleen in zijn tijd, maar eeuwenlang en tot in onzen tijd toe. Bestaat Alexandrië niet meer, dat hij door zijn bevel deed ontstaan ? Wordt zijn geschiedenis niet nog altijd op onze gymnasia gelezen en wekt zij niet allerlei gedachten op? Wanneer hij de slag van Arbela niet gewonnen had, ik had dit boek niet geschreven en gij zoudt het niet lezen. De wereldge-

Sluiten