Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen deze opvatting verzetten. Ja, Prof. Kuszmaul een coryphee op dit gebied zegt ronduit: „Wij zullen bepaaldelijk van alle naïeve pogingen om een zetel (Ier spraak in deze of gene hersenwending te vinden met een glimlach ons afmaken." (Ranke: De Mensch I pag. 549.)

Zoo zinkt de heele mechanische theorie der materialisten omtrent de hersenen weg in 't niet, en daarmede ook die van het socialisme, die er consequent mede samenhangt, en leeraart, dat geestesarbeid een product van de stof is en met lichaamsarbeid gelijk gesteld moet worden. Over dit onderwerp' zegt oppe-Sayler, die door Ranke aangehaald wordt: „Als een snijdende dissonant klinkt de vergelijkingvan spierarbeid en hersenarbeid door de redenen en geschriften der moderne socialisten ons tegen." En hij zelf gaat ironisch voort: (De Mensch I pag. 511): „Lerst wanneer men er in geslaagd zal zijn de geestelijke arbeid uit te drukken in kilogrammeters of kalorien (warmte-eenheden) zal een vergelijking tiisschen stoffelijk en en geestelijken arbeid mogelijk zijn ■ voor overleg en nadenken is samenhang met phvsikahsche bewegingen heelemaal niet te vinden." Sceptisch gaat hij voort, dat van de functiën dér zenuwcellen niets verder bekend is, dan dat waarschijnlijk door hen de samenhang tusschen gevoels- en bewegingzenuwen tot stand komt." Ranke eindigt zijne beschouwingen over den samenhang tusschen stoffelijke veranderingen in de hersenen en de ziel met deze woorden: De uitnemendste kenners van de natuur der

23

Sluiten