Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij beter? Zult gij daar niet zachter, veiliger, heerlijker rusten dan ooit een moe kind rustte in den arm en den schoot zijner moeder. Laat los wat u plaagt en kwelt; laat het leven vervloeien en de kracht verdwijnen, laat de wereld loopen en jagen en zich druk maken! AVanneer deze aarde in haar rusteloozen loop nog honderdmaal haar baan om de zon heeft beschreven, dan rusten ook de kinderen, die nu om u heen spelen, de grijze ouders, die gebukt daar neerzitten, dan rust gij zelf in God. De geheele menschheid, die nu zoo luid en zoo bezig om u heen gonst, de vijftien honderd millioen, die met hun doen en laten nu de wereld vervullen, zij zullen verdwenen en vergeten zijn als de verwelkte bladeren van den vorigen herfst. Een andere menschheid, die niets van u weet, zal er dan zijn en zij zal weer loopen en jagen en zich aanstellen als hoorde de wereld haar toe, tot ook zij voorbij is gegaan en voor een nieuwe heeft plaats gemaakt. Gij moogt dan echter rusten in God. Daarop hebben de Godsmannen gehoopt; een Abraham, toen hij stierf, der dagen zat, een Habakuk toen hij uitriep: „Ik echter zal rust vinden in den dag der benauwdheid;" de belofte daarvan ontving Daniël de geliefde Gods: „Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen." (Dan. 12 : 13). .

Sluiten