Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd e millioenen beheert, belegt, vermeerdert en hij sterft — daaraan hebben wij voorbeelden te over — aan zenuwlijden, slapeloosheid, overspanning!

Ik heb in Schotland den armen herder gezien op veengrond en bergheide, die in den kouden nevel zijn hard ha verbrood at, zielsvergenoegd en onder een geestig, sarcastisch praatje; ik heb in 't land der Alpen op gevaarlijke berghellingen, houthakkers aangetroffen, krachtige, gezonde, verstandige mannen, tevreden met hun lot en met hun harden arbeid; ik heb aan de Italiaansche kust den armen visscher ontmoet, terwijl hij niet na een arbeid van acht maar van twaalf en meer uur met zijn vrouw en halfnaakte kinderen zijn brood at en hun vroolijk gelach klonk mij tegen. Ik heb ook eens iemand gekend die met eerlijken arbeid en stalen vlijt zich eenige millioenen verworven had. Deze wilde nu op middelbaren leeftijd met zijn vrouw — hij had geen kinderen — gaan rentenieren en hij liet zich een schoon slot bouwen aan de Middellandsche zee. Maar spoedig begonnen hem en zijn vrouw de talrijke gasten en de groote stoet van bedienden te vervelen. Hij verkocht zijn slot, bouwde zich een kleinere villa en plantte een heerlijken tuin erbij. Maar hier verdroot hem de eenzaamheid en de rust; hij verkocht weer en bouwde en plantte ergens anders. Dat ging zoo voort tot hij eindelijk rust vond in het enge graf. Ja, zoo zegt gij en wij zeggen het allen na, ik zou het verstandiger hebben overlegd, ik zou uitgerust hebben, het leven hebben genoten en alleen gewerkt als ik er lust in

Sluiten