Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

|jï|S|pj||j| OEN ik het merkwaardige werk van Okammm. kura-Yoshisaburo gelezen had ,,De Geest Van ^aPan 1) kwam het denkbeeld in niij op, een boek te schrijven: „De Geest van China". Hierbij kwamen de woorden mij in de gedachte uit een aan mij gerichten brief van mijn Chineeschen vriend Dr. Lim Boon King: „We want sinologues in Europa who understand the spirit of our culture, not only the literalism of our books".

Over den geest van de Chineesohe beschaving zijn nog maar weinig boeken geschreven, terwijl er boekenplanken te vullen) zijn met werken over Chiheesche „folklore en Ghineesch bijgeloof. Schrijvende over Chineesohe cultuur hebben de meeste sinologen de fout begaan, die zij ook bij het schrijven over Chineeschen godsdienst gemaakt hebben, zij hebben namelijk de uitwassen en verwordingen voor de oorspronkelijke cultuur aangezien.

Wanneer men werken leest over China en de Chineezen als b. v. het verscheidene dikke folio's groote ..Religuous System of China" van Prof. Dr. J. J. M. de Groot, kan men niet anders denken dan dat de Chineezen een volk van barbaarsche, domme, bijgeloovige heidenen zijn, onvatbaar voor ontwikkeling, zonder eenige werkelijke beschaving. Deize sinoloog, eene officieele autoriteit van wereld-reputatie, noemt de Chineezen zonder blikken of blozen ,,semi-civilized", hij vergelijkt ze zelfs met „most barbarous and semi-civilized peoples", hij noemt bet Chineesche ras „for ever stamped

1) Verschenen in de „Wereld-Bibliotheek".

Sluiten