Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NABETRACHTING

heb in dit boek, dat geen ethnografisch en etnologisch werk wil zijn, niet uitgewe'^ over den oorsprong en de geschiedenis van het Chineesdhe volk.

BsbsteSfcsiisll Over den allereersten oorsprong ligt trouwens de geschiedenis in het duister. Door vele geleerde sinologen zijn theorieën en verhandelingen over dien oorsprong geschreven, maar wetenschappelijk zéker is hij nooit aangetoond kunnen worden. Het is in het bekken van de Yang-Tsz' rivier, dat de geschiedenis der Chineezen voor het eerst onder onze aandacht wordt gebracht, maar waar zij vandaan kwamen vóór ze daar verschenen, is nooit met zekerheid uitgemaakt, al wordt verondersteld dat ze van het Noord-Westen kwamen. Er is eene aanwijzing in het Chineesche karakterschrift, die een afkomst uit het Westen bevestigt, namelijk deze, dathet ideografische schriftteeken voor „willen" bestaat uit eene symbolische sameftstelling van twee karakters, waarvan het eene het schriftteeken voor „westen" en het andere dat voor „vrouw" is. Wat is het voornaamste, dat een emigrant wil als hij in den vreemde is, waarhéén gaat dan zijn hoogste verlangen? Naar een vrouw uit zijn eigen land. En zóó is het Chineesche karakter voor „willen" onafscheidelijk geworden van een vrouw uit het Westen.

Het is de „Shoe King" — het heilige Boek der Geschiedenis, dat van 2357—621 v. C. loopt — die ons voor het eerst konde doet van het bestaan van het Chineesche volk in het bekken van de Yang Tsz', maar het is wel zeker, dat een ontzachelijk groote periode verloopen is tusschen de eerste verschijning daar van het volk uit

Sluiten