Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Januari 1816 vereenigd waren bij Koninklijk besluit van 24 November 1815.

Deze toestand duurde voort tot 6 Januari 1818 toen de leden in functie traden die op 22 December 1817 door de Gedeputeerde Staten benoemd waren , volgens het Reglement van bestuur ten platten lande van de provincie Zeeland. goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1816 no, 4, n 1.:

plkter corré.

Geert Wisse.

Jan Patteniee.

Christiaan Louwerse.

Au DRIES FrANCKE.

Volgens Art. 1 van genoemd reglement, behoorde de Schout niet tot de leden.

Na het overlijden, op 7 September 1822, van Jan Pattenier, werd op 15 November van dat jaar geinstalleerd Adriaan Cornz. Geertse, in zijne plaats benoemd.

De vaststelling van een nieuw reglement van bestuur, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Juli 1825, maakte eene nieuwe samenstelling der Gemeenteraden noodig. Tot leden daarvan werden door Ged. Staten benoemd:

1. pleter corré.

2. Andries Francke, (overleed 5 Februari 1828).

3. Christiaan Louwerse, (overleed 3 September 1828).

4. Adriaan Geertse.

5. Geert Wisse. Kwam niet in functie, daar hij voor de installatie de gemeente metterwoon verlaten had. Hij werd vervangen door no. 7.

6. Lourens Pieterse Louwerse.

7. Jacob Andriesz. Veriiage, in plaats van no. 5, geinstalleerd 16 September 1826.

8. Willem Barendse, in plaats van no. 2, geinstalleerd 26 Juli 1828. Eervol ontslagen.

9. Jacobüs Janse Lodws: in plaats van no. 3, geinstalleerd 14 Maart 1829. Vertrokken.

Sluiten