Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij dit besluit werd de tijdelijke waarneming van het secretariaat opgedragen aan zijn zoon Leendert Lambertus Woutersen. Deze waarneming duurde voort tot de benoeming van

5. Hüibert Martin Kesteloo, bij raadsbesluit van 12 September 1865.

ONTVANGERS.

1. Hüibert Martin Kesteloo, over 1811 en het eerste halfjaar van 1812. Hij droeg den 5 Augustus 1812 de administratie over aan

2. W. G. Feijs , //ontvanger der directe contributiën over het Arrondissement van Domburg;" toen de Rijksontvangers tevens als Gemeenteontvangers fungeerden, wat duurde tot 1819. Krachtens het Reglement van bestuur werd bij besluit van de Gedeputeerde Staten van 19 Maart 1819 opnieuw tot Gemeente-ontvanger benoemd H. M Kesteloo, die andermaal benoemd werd, bij gelijk besluit van 22 Augustus 1825, volgens het nader Reglement van bestuur van 1825. Hij overleed 15 Januari 1864.

3. Gillis van der Meule, benoemd 19 Januari 1864. Hij werd op zijn verzoek eervol ontslagen 14 November 1865.

4. Hüibert Martin Kesteloo, benoemd 14 November 1865.

Sluiten